GİRESUN-DOĞANKENT İLÇESİ-DOYMUŞ KÖYÜ KÜLTÜR,KALKINMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ ve KÖYÜMÜZLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

Köyümüzle ilgili kayıtlı herhangi bir bilgi bulunmasa da, biz köyümüzün tarihinin ecdadımızın Anadolu’ya ilk ayak bastığı 1071 tarihi kadar eski olduğunu düşünüyoruz.

Elbette zaman içinde gelme ve gitmeler olmuş, hiçbir şey tek düze devam etmemiştir. Özellikle yaşadığımız bu günlerde yetişilmesi imkansız değişimden dolayı, köy nüfusu kent nüfusu ile yer değiştirmiştir. Köyümüze ilk yerleşimin düşük rakımlı, denize yakın yerlerde çıkan, tedavisi imkansız hastalıklardan kaçış amacıyla Samsun’un Kavak ve Terme, ayrıca Çorum’un Tosyo’dan gelen birkaç aileden oluştuğu rivayet edilir.

İlk zamanlardan yakın geçmişe kadar köy insanımız geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktaydı. Eski dönemlerde en önemli ihtiyaç karın tokluğu olduğundan, üretim de ekmeğe yönelik mısır tarımı ve patates, fasulye, kara lahana, kabak gibi yan ürünlerdi. Bu ürünler de besicilikle birleşince son derece tatmin edici oluyordu. Çünkü çok sayıda büyük ve küçük baş hayvan besleniyor, onlardan elde edilen doğal gübre ile mükemmel organik tarım yapılabiliyordu. Böylece köy insanı da organik beslenebiliyordu. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam vardı.

Bir zamanlar köyümüzün mısırının çok meşhur olduğu ve özellikle yukarıda bulunan Gümüşhane köylerine mısır sattığı bilinir. Ayrıca Doğankent’in ileri gelenleri de ekmek DOYMUŞ’TA diye kızlarını bizim köye gelin vermeye özen gösteriyorlarmış.

Zaman içinde fındık tarımına geçilmiş. Ancak mısıra göre daha zahmetli ve getirisi az olduğundan, bahçeler birkaç defa sökülerek mısır tarlasına dönüştürülmüştür.

Köyümüzün yeri: Tirebolu’dan yaklaşık 33 km. Doğankent’ten 3,5 km. Gümüşhane tarafında, Harşit vadisi üzerinde, Tirebolu-Torul istikametinde sağdadır. Güneyinde Harşit çayı, kuzeyi otlak ve meralar, doğusu Gümüşhane sınır köyü olan, Günyüzü ve batısı ise Yeniköy ile çevrelenir. Tam olarak sınırlarımız; Günyüzü ile Gökçebel mahallemizden yukarı giden yayla yolunu takip eder, Çamur alan’a varınca onun istikametindeki dereyi takiben Kavraz deresine ulaşır. Batı sınırımız ise, İslam deresinden yayla yoluna çıkar. Bu yolu takiben Kayabaşı yaylasına çıkar. Kayabaşı düzünde yolun sağında istihkamlar vardır. Bunların doğrultusunda devam eden küçük dere aşağıda Ayıt suyu ile birleşir ve Kavraz deresine ulaşır. İşte Ayıt suyu-Kavraz ve Çamur alan deresi arasında Ayıt obamız mevcuttur.

Diğer taraftan Giresun-Doğankent yaylaları arasında Abadan obamız vardır. Halen köy halkımızın çoğu yazlık olarak burada kalmaktadır.

Bir rivayete göre köyümüzün adının “DOYMUŞ” olma nedeni; bir yolcu atını otlatıyormuş. Tam Günyüzü sınırına vardığı sırada çocuğuna “Atı tut. Yeterince doymuş. Burası ne bereketli bir yer. Adı bundan sonra DOYMUŞ olsun.” Demiş. Başka bir rivayete göre de çok güzel mısır üretildiğinden, insanlarının hiç açlık görmediğinden ve hatta başka çevreleri de doyurduğundan bu adı aldığı söylenir. Çevre köylerin hepsinin adları değişmiş ama DOYMUŞ aynı kalmıştır. Önceleri köyümüzden sınırlı sayıda göç olmaktaydı. Aklıma gelenler; Çekezlerden Bolu-Düzce’ye, Kamcolardan ve Cillanolardan Adapazarı’na ve Alolardan da Kırklareli-Demirköy’e ailece göçenler oldu. Bu aileler köydeki topraklarını satarak gittiler ve oralara yerleştiler.

Ama şimdilerde yeni nesil köyde hiç kalmıyor. Köy giderek yazları kalınan bir yer haline geldi. Herkes tarlalarını tekrar fındık bahçesine dönüştürdü. Artık yol, elektrik ve makineleşme ile fındık tarımı daha kolay olduğundan, ucuz da olsa bu tarım tercih ediliyor.

Dilerim tekrardan memleketimiz bir kriz yaşamaz ve insanımız da bahçeleri sökmek, tarlaya dönüştürmek zorunda kalmaz. Çünkü kalırsa, bu kolay olmaz. Sebebi kentte yetişen yeni nesil arazinin zor şartlarıyla mücadele etmeyi bilmez.

DOYMUŞ KÖYÜ KÜLTÜR, KALKINMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sevgili Doymuşlular; Sizlere derneğimizi tanıtmak ve faaliyetlerimizi de sizlerle paylaşmak amacıyla bu yazıyı yazmaya, yönetim olarak, karar verdik. Derneğimiz yukarıdaki isimle 1998 yılında ÇUBUKLU da kuruldu. O günden bu güne belki istediğimiz nitelikte hizmetler üretemedi. Ama hiçbir bürokratik formalitesini aksatmadan varlığını sürdürdü. Bunun için şimdiye kadar emeği geçenlere saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu türden dernekler gönüllülük esasına dayalı hayır kuruluşlarıdır. Nitelikli hizmet üretmeleri de hitap ettiği kitlelerin onları sahiplenmeleri ile orantılıdır. Tabi ki derneği kitlelerle buluşturup, tanıştırmak da yönetimin görevidir. İşte bu açıdan böyle bir açıklama gereklidir.

DERNEĞİMİZİN ŞİMDİYE KADARKİ FAALİYETLERİ

 • Abadan camiinin inşası ve köyümüzün yol inşaatı için yakıt takviyesi,
 • Köy camiinin tadilatı,
 • Köy camiine lavabo, tuvalet ve yaya yolunun taş basamaklarla yapımı,
 • Abadan camiine imam evi inşası ve bir adet EŞŞEK MEYDANI Yayla şenliği organizasyonu,
 • Hayta düzü mezarlığına şadırvan ve mescit yapılması,
 • Gökçe bel camii inşaatı için hazırlık çalışmaları,
 • Tanıtım ve gelir amaçlı 4 adet gece organizasyonu,
 • Artık tam olarak gelenekselleşmiş ve giderek markalaşmakta olan, bu yıl 8.sini düzenlemekte olduğumuz piknik organizasyonu,
 • Gençlerimize yönelik İSTANBUL da GİRESUN lular arasında yapılan futbol turnuvasında DOYMUŞ SPOR un kurulması, desteklenmesi ve bir adet kahvaltılı toplantı,
 • Bir adet geçici, 7 adet olağan genel kurulun gerçekleştirilmesi,
 • Geçen yıl ve bu sene olmak üzere iki adet ÇANAKKALE gezisi.

Çok kıymetli Doymuşlular, göç olayı köyümüz için, bütün bölgede olduğu gibi, bir gerçektir. Bundan dolayı hepimiz dışarıda yerleşik hayata geçtik. Ama ALLAH a çok şükürler olsun ki; bizim gençlerimiz bulundukları yerin imkanlarından yararlanmayı bilip, kendilerini yetiştirebilmeyi becerebildiler. Bu gün belki yurdun her tarafına yayılmış 300 den fazla üniversite mezunumuz var. Bu istikbalimizin çok parlak olduğu anlamına gelir. Bir de bunu dernek çatısı altında örgütlü bir topluluk olarak taçlandırmamız halinde bizi kimse tutamaz. Onun için mevcut yönetim olarak, bizler bütün kayıtlarımızı güncelledik. Derneğimize her aileden en az bir üye kaydetmeye çalışıyoruz. Faaliyet olarak da artık eğitime ağırlık vermeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar bu alanda pek somut bir şey yapamadık. Sadece Kavacıkdaki dershanelerden kısmi indirimler alabildik. Bundan sonra köyümüzün ihtiyaçlı ve okuma kabiliyeti olan talebelerine burs vermeyi hedefliyoruz.

Sözün özü; biz yönetim olarak, her nerede bir Doymuşlu varsa bu derneği bilsin ve sahiplensin istiyoruz. Bu bir gönül ve hayır işidir. Bizler aracılık yapmaya çalışıyor ve herkesi davet ediyoruz. Sadece üye olarak değil, görüş ve düşüncelerinizle; projeler geliştirme noktasında da katkı sağlarsanız, çok memnun oluruz.

En samimi saygı ve sevgilerimle,

Mehmet AKBULUT
Yönetim Kurulu Adına
Sözcü

İletişim Bilgileri

Telefon:0535 966 36 61
Email: info@doymusdernegi.com

Adres: Çubuklu Mahallesi,Nazım Tur caddesi,No:61 Beykoz/İSTANBUL